Dossier Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar zal komend seizoen weer op meer plaatsen voorkomen dan vorig jaar. Het is van belang deze invasieve exoot te bestrijden, omdat hij een bedreiging is voor onze honingbijen, maar vooral ook voor de biodiversiteit in ons land

Lees meer

Wintersterfte enquête 2023-2024

Een wintersterfte percentage van ruim 25% is afgelopen jaar hard aangekomen in de bijensector. Dit percentage is het hoogst sinds 2009-2010. Welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden is niet geheel duidelijk, maar een snel veranderend klimaat en Varroa zijn mogelijk belangrijke aspecten. Het is daarom van belang de bijensterfte de komende jaren goed in kaart te blijven brengen. Bijen@WUR roept zoveel mogelijk bijenhouders op om de wintersterfte enquête van 2023-2024 in te vullen, zodat een zo nauwkeurig mogelijk beeld verkregen kan worden van de wintersterfte van afgelopen winter.

Lees meer

Streven: in 2030 geen vervalste honing in EU

Bijna een op de twee honingsoorten die tegenwoordig in Europa worden ingevoerd, vertoont tekenen van namaak en de trend neemt toe. Als er niets wordt gedaan, schatten experts van copa en cogeca's Honey Working Group dat de EU tegen 2030 5 miljoen honingbijenkolonies kan verliezen. Deze situatie kan voorkomen worden, er zijn oplossingen, vooral als de Europese Commissie besluit concrete maatregelen te nemen.

Lees meer

De bijenzwerm

Een bijenzwerm kennen we allemaal. Een grote tros bijen aan een tak of aan de dakgoot. Een indrukwekkend gezicht als ze langsvliegen maar waarom gebeurt dit nu eigenlijk?

Lees meer