Een AH-embryonest verwijderen

Om de Aziatische Hoornaar (AH) enigszins beheersbaar te houden is het van groot belang dat zoveel mogelijk koninginnen worden weggevangen en embryo-nesten worden verwijderd. Het weghalen van de embryonesten is relatief eenvoudig:

Lees meer

20 mei: Wereld Bijendag

Elk jaar 20 mei staat men op de wereld stil bij de ‘World Bee Day’ ofwel de Wereld Bijendag. Deze dag werd op aanraden van Slovenië in 2017 door de lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen en sindsdien gevierd om de rol van bijen en andere bestuivers voor het ecosysteem te erkennen.

Lees meer

Rapport EIS: Hoe verder met de Aziatische Hoornaar?

13.05.2024
Rapport EIS Kenniscentrum
Het recent verschenen rapport van het EIS Kenniscentrum Insecten, getiteld ‘Hoe verder met de Aziatische hoornaar?’, opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland, heeft binnen de imkergemeenschap aanzienlijke discussie veroorzaakt.

Lees meer

Herziene "ontbijtrichtlijnen"

Raad van de Europese Unie neemt herziene "ontbijtrichtlijnen" aan om de handelsnormen aan te scherpen en de consumentenvoorlichting te verbeteren

De Raad heeft vandaag formeel geactualiseerde regels aangenomen voor de samenstelling, etikettering en naamgeving van honing, vruchtensappen, vruchtenjam en gedehydrateerde melk.
De geactualiseerde "ontbijtrichtlijnen" zijn bedoeld om consumenten te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken, te zorgen voor meer transparantie over de oorsprong van producten en voedselfraude tegen te gaan.

De goedkeuring van de herziene handelsnormen voor bepaalde ontbijtproducten vandaag toont aan dat wij vastbesloten zijn de Europese productie te versterken en voedselfraude te bestrijden. Meer transparantie zal consumenten in staat stellen beter geïnformeerde en gezondere keuzes te maken.
David Clarinval, Belgisch vicepremier en minister van Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, institutionele hervormingen en democratische vernieuwing.

Lees meer

Wintersterfte enquête 2023-2024

Een wintersterfte percentage van ruim 25% is afgelopen jaar hard aangekomen in de bijensector. Dit percentage is het hoogst sinds 2009-2010. Welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden is niet geheel duidelijk, maar een snel veranderend klimaat en Varroa zijn mogelijk belangrijke aspecten. Het is daarom van belang de bijensterfte de komende jaren goed in kaart te blijven brengen. Bijen@WUR roept zoveel mogelijk bijenhouders op om de wintersterfte enquête van 2023-2024 in te vullen, zodat een zo nauwkeurig mogelijk beeld verkregen kan worden van de wintersterfte van afgelopen winter.

Lees meer

De bijenzwerm

Een bijenzwerm kennen we allemaal. Een grote tros bijen aan een tak of aan de dakgoot. Een indrukwekkend gezicht als ze langsvliegen maar waarom gebeurt dit nu eigenlijk?

Lees meer

Dossier Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar zal komend seizoen weer op meer plaatsen voorkomen dan vorig jaar. Het is van belang deze invasieve exoot te bestrijden, omdat hij een bedreiging is voor onze honingbijen, maar vooral ook voor de biodiversiteit in ons land

Lees meer

Streven: in 2030 geen vervalste honing in EU

Bijna een op de twee honingsoorten die tegenwoordig in Europa worden ingevoerd, vertoont tekenen van namaak en de trend neemt toe. Als er niets wordt gedaan, schatten experts van copa en cogeca's Honey Working Group dat de EU tegen 2030 5 miljoen honingbijenkolonies kan verliezen. Deze situatie kan voorkomen worden, er zijn oplossingen, vooral als de Europese Commissie besluit concrete maatregelen te nemen.

Lees meer