Verzekeringen

Binnen Imkers Nederland bestaan zijn 2 verzekeringen voor de leden.
1. Een verzekering voor aansprakelijkheid
2. Een verzekering voor de bijen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is ondergebracht bij Interpolis onder InterpolisZekerVanJeZaak polisnummer 00155405138. Alle leden van Imkers Nederland zijn verzekerd als zij voor de vereniging actief zijn. De polisvoorwaarden die bij deze verzekering horen kunnen via het bestuur worden opgevraagd bij Interpolis.
Schade moet zo snel mogelijk worden gemeld bij Interpolis op telefoon nummer 013 – 5801234 Het bestuur moet schriftelijk of per mail worden geïnformeerd.
Schade veroorzaakt door bijen die eigendom zijn van een lid vallen onder de aansprakelijkheid van het lid en niet onder deze verzekering.

Bijenverzekering

Alle imkers, die lid zijn van Imkers Nederland, hun contributie betaald hebben en niet meer dan 30 volken hebben kunnen kostenloos aanspraak maken op deze verzekering. Ook een afdeling kan bijen die eigendom zijn van de afdeling verzekeren. Ook hier geldt dat de afdeling niet meer dan 30 volken mag hebben. Voor vragen, en/of aanmerkingen t.a.v. deze verzekering gelieve u zich te wenden tot het secretariaat van Imkers Nederland. Ieder lid kan zijn volken opgeven via de inlogpagina. 

Lees hier de Verzekeringsvoorwaarden 

Over ons Overzicht