Nederlandse Bestuivingscommissie

De Nederlandse Bestuivingscommissie is opgericht op 15 april 2005 door de toenmalige Imkersbond ABTB en de toenmalige Stichting Bedrijfsmatige Imkers (SSBI).

 

De doelstellingen van de commissie zijn als volgt:

  • Het opleiden van vakbekwame bestuivingsimkers, met een diploma bestuivingsimker, en met een licentie voor 5 jaar die door modules te volgen kan worden verlengd.
  • Het bevorderen van inzichten in en kennis over bestuiving, zowel bij imker als teler.
  • Het opleiden van telers waarbij zij het gedrag bijen leren kennen, zodat zij samen met de imkers van gedachten kunnen wisselen om te komen tot een optimaal bestuivingsresultaat.
  • Het begeleiden van imker en teler bij bestuivingszaken.
  • Het onder de aandacht brengen van het bestuivingsvak bij opleidingen in de land- en tuinbouw en in de groensector.
  • Telers in de land- en tuinbouw moeten nu en in de toekomst over voldoende bijenvolken kunnen beschikken.

Meer informatie treft u aan op www.nederlandsebestuivingscommissie.nl of kijk bij onze cursussen

 

balk_home_2.jpg

Organisatie & vrijwilligers Overzicht