Basiscursus bijenhouden

Doel van de cursus:

De cursist  leert de basisvaardigheid en basiskennis, die nodig is om verantwoord een bijenstand te kunnen onderhouden en in stand te houden. 

 

Lees meer

Cursus bijenteelt voor gevorderden

Doel van de cursus

Deze cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de basiscursus bijenhouden. De cursus beoogt imkers inzicht te geven in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten.

Lees meer

Cursus koninginnenteelt

Doel van de cursus:

In ons land worden verschillende bijenrassen gehouden. Voor het behoud van de raseigenschappen en voor selectie worden koninginnen van de verschillende rassen geteeld. In deze cursus leert u de basisbeginselen van de koninginnenteelt.

Lees meer

Cursus bijengezondheid

Doel van de cursus:

Als imker kun je te maken krijgen met verschillende bedreigingen voor de bijenvolken. Daarom is het van groot belang vroegtijdig en adequaat te reageren op mogelijke besmettingen en aandoeningen van de bijenvolken. De cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in de gezondheid van de honingbijen en wordt speciaal aanbevolen voor de contactpersonen bijengezondheid in de afdelingen.

Lees meer

Cursus drachtplanten

Doel van de cursus

De imker kent de belangrijkste leveranciers van stuifmeel en nectar in het drachtgebied waar haar/zijn bijen het jaarrond foerageren. Daardoor kan hij/zij ervoor zorgen dat de bijenvolken een gezond broednest ontwikkelen en een overschot aan nectar kunnen verzamelen dat als wintervoorraad of honingoogst kan dienen. Als de dracht onvoldoende is kan hij/zij passende maatregelen nemen zoals het drachtgebied verbeteren of reizen met de bijen.

Lees meer

Cursus bestuivingsimker

Doel van de cursus

Deze cursus richt zich vooral op imkers die hun kennis willen vergroten en verdiepen op het gebied van de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen.

Lees meer

Cursus Korfimkeren

Doel van de cursus

Voor educatieve doeleinden en als hobby worden ook bijenvolken gehouden in korven. Het houden van deze bijenvolken vereist specifieke kennis en vaardigheden. In deze cursus leert u de basisprincipes van het imkeren met bijenvolken in korven.

 

Lees meer

Cursus Korfvlechten

Doel van de cursus:

In ons land worden bijenvolken ook in korven gehouden. Deze korven zijn gemaakt van stro of buntgras en pitband. Tijdens de cursus leert u de basistechnieken voor het vlechten van een bijenkorf.

Lees meer

Cursus leraar bijenteelt

Doel van de cursus

Bijenhouden is voor velen een hobby, het is echter ook een vak, een ambacht. De leraar bijenteelt draagt kennis, vaardigheden en inzicht over aan geïnteresseerden in theoriebijeenkomsten en praktijklessen. In deze cursus leert u welke aspecten een rol spelen bij het overbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze aspecten bij uzelf.

Lees meer

Cursus pollen beginners

Doel van de cursus

De herkomst van honing is onder andere vast te stellen aan de hand van stuifmeelkorrels (pollen) die in de honing aanwezig zijn. Door stuifmeelonderzoek kan ook worden vastgesteld welke bloemen en in welke mate deze door insecten worden bezocht. In deze cursus leert u de herkomst van de onderzochte honing vast te stellen.

Lees meer

Pollen cursus gevorderden

Doel van de cursus

De herkomst van honing is onder andere vast te stellen aan de hand van stuifmeelkorrels (pollen) die in de honing aanwezig zijn. Door stuifmeelonderzoek kan ook worden vastgesteld welke bloemen en in welke mate deze door insecten worden bezocht. In deze cursus leert u de herkomst van de onderzochte honing vast te stellen.

Lees meer

Opleiding: Keurmeester bijenproducten

De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft om de kennis van honing en andere bijenproducten te vergroten, zodat de kwaliteit van deze producten geoptimaliseerd wordt. De commissie maakt gebruik van het Reglement voor keuring van bijenproducten in Nederland en België dat op basis van keuringservaringen in Nederland en België en het buitenland, relevante wetenschappelijke onderzoeken, de Nederlandse en Europese wetgeving samengesteld is.

Lees meer

Basiscursus Microscopie

Waar is de cursus voor bedoeld:
De cursus is bedoeld als inleiding voor specialistische cursussen zoals bv honingonderzoek, bijengezondheid en stuifmeelherkenning.

Lees meer