Imker worden

Imkers Nederland is een vereniging van mensen die bijen houden zien als een vak en het veelal als hobby beleven. 

De imker

Bijenteelt als beroep komt in ons land voor bij zaadteelt bedrijven en enkele particulieren. Door het houden van bijen levert de imker met zijn bijen een belangrijke bijdrage aan natuur behoud door bestuiving waardoor zaad en besvorming ontstaat, wat flora fauna ten goede komt of zich kan handhaven. Het is derhalve gewenst permanent bijen in de natuur gebieden te plaatsen. ( zijn er daar door de eeuwen heen altijd geweest. ) Door goed beheer van bijenvolken en het in stand houden en verbeteren van biotopen willen de imkers de honingbijen en ook andere insecten de mogelijkheid bieden om goed te floreren.
Voor veel gewassen is een goede vruchtzetting belangrijk. Naast veel fruitsoorten zoals appels, peren, zoete kersen en veel klein fruit zijn er ook tal van groentegewassen, zoals onder andere de paprika, tomaat en de augurk afhankelijk van bestuivers. De honingbij wordt hier veelvuldig ingezet.

De bijen en haar producten

Het houden van bijen is niet alleen van belang voor de bestuiving in de natuur en ons voedsel, maar de bijen zijn ook leverancier van diverse nuttige producten.
Te denken valt dan in de eerste plaats aan de honing. De Nederlandse honing is een natuurproduct van klasse met een eigen kenmerkende smaak, kleur en geur. Er zijn verschillende soorten zoals voorjaars- en zomerhoning, van de linde het fruit en heide. Honing vormt ook de basis van de verschillende wijndranken en “mede”. Naast de honing zijn er steeds meer andere bijenproducten die een positieve uitwerking hebben op de gezondheid van de mens en gebruikt worden in bijvoorbeeld de homeopathische geneeskunst. Deze zijn: stuifmeel, propolis, koninginnegelei, bijenwas en bijengif.

Hoe word je imker

Als aankomend imker kunt u kennis en ervaring opdoen tijdens de basiscursus bijenhouden. Deze bestaat uit enkele theorielessen en veel praktijkbijeenkomsten in een bijenstal. Gedurende het eerste jaar beslist u of u zelf een bijenvolk wilt en dus imker wilt worden. Vaak krijgt u het eerste volk geschonken en gaat u samen met een mentor in de praktijk aan de slag om zo de kneepjes van het vak te leren beheersen. Na afloop van de cursus ontvangt u een diploma.
Verdieping van de kennis en kunde vindt plaats in de gevorderde cursus of in een cursus drachtplanten, koninginnenteelt of korfvlechten. 

Hier treft u meer informatie over de basiscursus bijenhouden.

Nieuwe leden hard nodig!

De imkerij in Nederland kampt met een toenemende vergrijzing en is daarom actief op zoek naar nieuwe mensen die bijen willen houden als vrije tijdsbesteding.
Imkers Nederland heeft nieuwe leden nodig om aan haar doelstelling te kunnen blijven voldoen. Als lid van Imkers Nederland ontvangt u het blad "Mijn Bijen" 6 keer per jaar. De vereniging kent losse leden, imkers verspreid over Nederland en leden die via afdelingen in regio’s zijn verdeeld. De afdelingen die plaatselijk of regionaal zijn georganiseerd ontwikkelen de volgende activiteiten:

  • Bijeenkomsten met lezingen, excursies en demonstraties
  • Voorlichting aan scholen en andere instellingen
  • Deelname aan markten en ‘groen’ evenementen
  • Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
  • Collegiale ondersteuning bij het praktisch imkeren

Veel afdelingen beschikken over een verenigingstal waar de bijen van de leden terecht kunnen als zij niet in staat zijn de volken op eigen terrein te plaatsen.

Imkeren: zeker doen maar volg een basiscursus bijenhouden

button_benodighedenimker_1.jpg button_benodighedenimker_1.jpg button_hoekomikaaneenbijenvolk_1.jpg button_bijenindestad_1.jpg  

 balk_home_2.jpg

Over Bijen en Imkeren Overzicht