Cursus bestuivingsimker

Doel van de cursus

Deze cursus richt zich vooral op imkers die hun kennis willen vergroten en verdiepen op het gebied van de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen.

 

Inhoud van de cursus

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Bloembiologie, bestuiving en bevruchting
  • Insecten- en windbestuiving
  • Inzet en verzorging van bijenvolken voor, tijdens en na de bestuiving van gewassen in open en beschermde teelten
  • Bestuiving van: groot en klein fruit, groenteteelt- en, zaadteelt-, sierteelt- en akkerbouwgewassen
  • Klimaatbeheersing
  • Gewasbescherming
  • Bestuivingsregelingen
  • Bijenziekten: preventieve en curatieve maatregelen
  • Herkennen van afwijking en problemen en deze in samenspraak met de teler oplossen
  • Economische aspecten voor de bestuivingsimker

Duur en opzet van de cursus 

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd.  De cursus bestaat uit circa 18 lesuren van 50 minuten en 4 praktijkbijeenkomsten.

Toelatingseisen

Een afgeronde basiscursus, de cursus bijenteelt voor gevorderden en gewenst de cursus drachtplanten. Voor deelname wordt verwacht dat men gedurende 5 jaar, 5 of meer volken heeft verzorgd.

De cursus wordt gegeven door de Nederlandse Bestuivingscommissie (NBC) www.nederlandsebestuivingscommissie.nl. Bij het afsluiten van de cursus met het diploma wordt ook de licentie ’bestuivingsimker’ uitgereikt. 

U kunt zich hier aanmelden

NB: de cursus wordt niet overal gegeven 

balk_home_2.jpg

Cursussen Overzicht