Basiscursus bijenhouden

Doel van de cursus:

De cursist  leert de basisvaardigheid en basiskennis, die nodig is om verantwoord een bijenstand te kunnen onderhouden en in stand te houden. 

 

Inhoud van de cursus:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkdeel.

In het theoriegedeelte komen aan de orde:

 • De honingbij, de ontwikkeling en het gedrag van de bij en het bijenvolk
 • De natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk
 • Zwermregulering
 • Preventieve en curatieve gezondheidszorg
 • Bijenproducten
 • De imker en de omgeving

 In het praktijkdeelkomen aan de orde:

  • Gebruik van materialen
  • Controle van het bijenvolk
  • Controle en het nemen van maatregelen rond het zwermen

 • Scheppen van een zwerm
 • Oogsten en verwerken van honing
 • Hygiëne en ziektebestrijding
 • Verenigen van volken

Eindtermen basiscursus bijenhouden:

Wat iemand die de cursus heeft afgerond, weet, kan en kan uitvoeren staat in de eindtermen van de basiscursus; deze eindtermen vind je HIER

Duur en opzet van de cursus:

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd.  De cursus bestaat uit circa 20 bijeenkomsten.

Meld je aan en geef aan in welke plaats je de cursus wil volgen

Een overzicht waar de basiscursus imkeren gegeven wordt treft u op onderstaande kaart.

 

balk_home_2.jpg

Cursussen Overzicht