Wintersterfte enquête 2023-2024

Een wintersterfte percentage van ruim 25% is afgelopen jaar hard aangekomen in de bijensector. Dit percentage is het hoogst sinds 2009-2010. Welke factoren daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden is niet geheel duidelijk, maar een snel veranderend klimaat en Varroa zijn mogelijk belangrijke aspecten. Het is daarom van belang de bijensterfte de komende jaren goed in kaart te blijven brengen. Bijen@WUR roept zoveel mogelijk bijenhouders op om de wintersterfte enquête van 2023-2024 in te vullen, zodat een zo nauwkeurig mogelijk beeld verkregen kan worden van de wintersterfte van afgelopen winter.

Ook dit jaar kan de enquête op de computer worden ingevuld en tevens vanaf de mobiele telefoon. De link naar de enquête staat open van 2 april tot en met 19 april 2024. Na deze datum zal het sterftepercentage worden berekend uit de verkregen data.

De enquête bestaat net als vorige jaren uit twee delen. U kunt er voor kiezen alleen het eerste deel in te vullen, dat kost slechts 5 minuten.  Het wordt echter zeer gewaardeerd als u ook het tweede deel invult (ongeveer 15 minuten). Dat betreft een aanvulling vanuit COLOSS. Voor meer informatie kijkt u op: https://www.wur.nl/nl/artikel/Monitor-wintersterfte-honingbijen.htm

Let op! Had u geen volken in 2023? Dan hoeft u de enquête niet in te vullen.

Heeft u volken ingewinterd in 2023? Wilt u dan eerst de voorjaarsinspectie van uw bijenvolk(en) uitvoeren, voordat u uw bevindingen doorgeeft in de enquête. 

Vul de enquête nu in

 

 

Nieuws Overzicht