Rapport EIS: Hoe verder met de Aziatische Hoornaar?

13.05.2024
Rapport EIS Kenniscentrum
Het recent verschenen rapport van het EIS Kenniscentrum Insecten, getiteld ‘Hoe verder met de Aziatische hoornaar?’, opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland, heeft binnen de imkergemeenschap aanzienlijke discussie veroorzaakt.

Hoewel we het toejuichen dat er onderzoek wordt verricht met betrekking tot bijenhouderij, lijkt dit beleidsadvies de impact van de Aziatische hoornaar op de biodiversiteit, imkerij en volksgezondheid te minimaliseren. Belangrijke wetenschappelijke studies en praktijkervaringen uit zuidelijke delen van Europa ontbreken, waardoor er onvoldoende inzicht is om tot gedegen conclusies te komen.

Langdurig monitoringonderzoek is essentieel om een volledig beeld te krijgen van de impact van de Aziatische hoornaar. Dit soort onderzoek is kostbaar maar noodzakelijk om effectieve beheersingsmaatregelen te kunnen bepalen.
Gelet op het voorgaande kunnen wij als Imkers Nederland dit beleidsadvies niet ondersteunen.

Huidig advies
In lijn met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging pleiten we voor meer gedegen onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van de Aziatische hoornaar. Daarnaast adviseren we om actief te blijven zoeken naar Aziatische hoornaars en haar nesten om deze op verantwoorde wijze te verwijderen. Het correct gebruik van selectieve vallen voor het vangen van AH-koninginnen is ook belangrijk, evenals het blijven melden van waarnemingen op waarneming.nl.

We gaan in samenwerking met de Taskforce AH het rapport van EIS Kenniscentrum goed analyseren en komen daarna met een gedegen reactie. Daarbij vragen we EIS Kenniscentrum om gesprekken over, onder andere, dit onderwerp aan te gaan zodat we informatie over gezamenlijke onderwerpen kunnen delen.

Europese Verordening
Het beheersen van invasieve exoten zoals de Aziatische hoornaar valt onder de verordening van de Europese Unie (NVWA en EU-verordening). Dit jaar heeft de Taskforce Aziatische hoornaar contact opgenomen met o.m. Nederlandse gemeenten, Brandweer en Waterschappen om hen te informeren over deze exoot.

Het rapport van EIS is hier te lezen

Voorbeeld van het informatiebulletin dat verstuurd is naar elke gemeente in Nederland

 

Nieuws Overzicht