Bijengezondheid

Helaas komen er ook onder de bijen verschillende ziektes, virussen en andere zaken voor welke de gezondheid van de bijen in gevaar brengen. Voor het voorkomen van ziekten is een goede imkermethode en een uitstekende hygiene absolute noodzaak.

 

bijen_op_raat_2.jpg

Ziekten die de bijenteelt bedreigen zijn o.a. Acarapis mijtziekte, Amerikaans en Europees Vuilbroed, Amoebeziekte, Kleine Bijenkastkever, Nosema (Ceranea),Tropilaelaps mijtziekte, Varroamijt, Bijenluis, Meiziekte, Schimmelziekten, Wasmot

Virusziekten: ongeveer 20 soorten zijn bekend
Acute bee paralysis virus (ABPV) 
Apis iridescent virus (AIV) 
Arkensas bee virus (ABV) 
Bee virus x (BVX) 
Bee virus y (BVY) 
Berekely bee virus (BBV) 
Black queen cell virus (BQCV) 
Chronic bee paralysis sattelite virus (CBPV Sat) 
Chronic bee paralysis virus (CBPV) 
Cloudy wing virus (CWV) 
Deformed wing virus (DWV) 
Egyptian bee virus (EBV) 
Filamentoses virus (FV) 
Israeli acute paralysis virus (IAPV) Levert mogelijk een bijdrage aan CCD in Amerika  
Kakugo virus (KV)  
Kashmir bee virus (KBV)  
Sackbrood virus (SBV)  
Slow paralysis virus (SPV) 
Thailand sackbrood virus (TSBV) 

Ook hebben diverse bestrijdingsmiddelen een grote invloed op de gezondheid van de honingbij. Heeft u bijen en heeft u spuitschade? Spuitschade kan worden gemeld bij de NVWA via telefoonnummer 0800-0488 of via info@vwa.nl

Het formulier spuitschade van de NVWA kunt u downloaden op de site van de NVWAGa naar de NVWA

Draaiboek Amerikaans Vuilbroed (AVB)

Registratiekaarten

Uit ervaring blijkt dat er op het gebied van bijenziekten en plagen vaak sprake is van klakkeloze na-aperij en – wat schriftelijke informatie betreft – van regelrecht overschrijven.
Wij wilden niet de zoveelste bijenziektenmap maken die sprekend op zijn voorgangers lijkt. Vandaar dat wij onze informatie hebben gebaseerd op publicaties over bijenziekten en plagen in de Nederlandse bijenbladen BIJEN en Onze Bijen sinds januari 2000 (t/m 2004). Daarin werden echter niet alle ziekten en plagen behandeld die in handboeken e.d. worden opgesomd. Omdat we ook streefden naar een zekere mate van volledigheid hebben wij ons voor de ontbrekende aandoeningen gebaseerd op de door de ANI ontwikkelde map onder redactie van Dick van Houwelingen. 

Hier treft u het handboek gezonde bijen aan.

Vanuit bijen@wur is de brochure effectieve bestrijding varroa beschikbaar gesteld.

Inlichtingen of voorlichting over bijenziekten kunt u verkrijgen bij het bestuurslid Eric Blankert tel 06-28907060. U kunt ook een contactformulier invullen. 

Aangifteplichtige bijen ziekten altijd melden bij het afdelingsbestuur of rechtstreeks bij bovengenoemd hoofdbestuurslid en/of bij de bijengezondheidscoördinator van uw afdeling.

button_amerikaansvuilbroed_1.jpg over_bijen_1.jpg button_dehoningbij_1.jpg button_dekoningin_1.jpg  button_dewerkbij_1.jpg button_dedar_1.jpg button_debijenzwerm_1.jpg button_koninginnenteelt_1.jpg  button_bijensteek__1.jpg button_drachtplantenvandehoningbij__1.jpg button_bestuiving_1.jpg    balk_home_2.jpg

Over Bijen Overzicht