IN en NBV ontwikkelen samen de opleiding leraar imkeren

Samen werken. In oktober 2024 gaat een nieuwe opleiding Leraar Imkeren van start. Ditmaal georganiseerd door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) i.s.m. Imkers Nederland (IN).Lees hier de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe opleiding leraar imkeren

Er is vooral in sommige delen van Nederland een tekort aan Leraren Imkeren. Een gezamenlijke opleiding tot Leraar Imkeren en uiteindelijk een gezamenlijke ‘imkeronderwijsboom’ zal een enorm positieve ontwikkeling zijn binnen de imkerij in Nederland. Die ontwikkeling begint bij het gezamenlijk organiseren van de opleiding tot Leraar Imkeren.

De geslaagden van deze opleiding worden wederzijds erkend en zijn bevoegd en bekwaam om zowel de Basiscursus Imkeren als de cursus Voortgezet Imkeren te verzorgen. De twee verenigingen werken daarnaast aan het ontwikkelen van gezamenlijke curricula voor de diverse imkercursussen. In de toekomst hebben diploma’s dezelfde inhoud en waarde.

Op dinsdag 2 april 2024 zal er via Zoom een informatieavond gehouden worden voor geïnteresseerden. U kunt zich hiervoor aanmelden via marga@bijenhouders.nl.

Mocht u na deze Zoom-informatieavond nog steeds serieuze interesse hebben, dan zal er een intakegesprek plaatsvinden met de cursusorganisatie waarna er eventueel een definitieve aanmelding kan plaatsvinden.

Voor de toekomst en kwaliteit van de imkerij in Nederland is het van belang dat er steeds aanwas is met nieuwe imkers. Voor het in stand houden van deze cursussen is een goed lerarenkorps nodig met leraren die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de imkerij.

Globale opzet van de opleiding
De opleiding Leraar Imkeren leidt op tot de bevoegdheid voor het geven van de Basiscursus Imkeren. Er is zowel aandacht voor de kwaliteiten die je nodig hebt als leraar, als voor de opzet, doelstelling en inhoud van de basiscursus. Met het diploma Leraar Imkeren op zak kun je bovendien na het succesvol afleggen van een specialistencursus ook lesgeven voor de bijbehorende modules. Voorbeeld: een Leraar Imkeren kan na het afleggen van de cursus Specialist Bijengezondheid de cursus Bijengezondheid geven.

De cursus bestaat uit een aantal onderwerpen die door verschillende deskundige docenten worden gegeven. Naast de lessen en de daaruit voortkomende taken, krijgt men ook opdrachten tot zelfstudie. De vaardigheid van het lesgeven zelf zal een belangrijk onderdeel zijn van de opleiding. De cursus wordt met een examen afgesloten.

balk_home_2.jpg

Nieuws Overzicht