Studiedag bijengezondheid

Jaarlijks worden twee studiedagen bijengezondheid georganiseerd, waar bijengezondheidscoördinatoren, leden van de werkgroepen bijengezondheid en diagnose en andere belangstellenden hun kennis over bijengezondheid op peil kunnen houden.

Het is nog niet bekend waar deze studiedag gehouden zal worden; noteer wel vast de datum.12 oktober 2024

Studiedag Overzicht