Over de Nederlandse Bestuivingscommissie

De Nederlandse Bestuivingscommissie is opgericht op 15 april 2005 door de toemailige Imkersbond ABTB en de toemalige Stichting Bedrijsmatige Imkers (SSBI).

De doelstellingen van de commissie zijn als volgt:

  • Het opleiden van vak bekwame bestuivingsimkers, met een diploma bestuivingsimker, en met een licentie voor 5 jaar die door modules te volgen kan worden verlengd.
  • Het bevorderen van inzichten in en kennis over bestuiving, zowel bij imker als teler.
  • Het opleiden van telers waarbij zij het gedrag bijen leren kennen, zodat zij samen met de imkers van gedachten kunnen wisselen om te komen tot een optimaal bestuivingsresultaat.
  • Het begeleiden van imker en teler bij bestuivingszaken.
  • Het bevorderen van het bestuivingsvak bij opleidingen in de land- en tuinbouw en en de groensector.
  • Het opleiden van voldoende vakbekwame imkers met voldoende volken zodat de land- en tuinbouw ook in de toekomst over voldoende bijenvolken kan beschikken.

Meer informatie treft u aan op www.nederlandsebestuivingscommissie.nl of kijk bij onze cursussen

Bestuivingscomissie