Imkers Nederland

Imkers Nederland is een landelijke vereniging met als doel de bijenhouderij voor zoveel mogelijk belangstellenden toegankelijk te maken. De vereniging kent losse leden, imkers verspreid over Nederland en leden die via afdelingen in regio’s zijn verdeeld.

Belangrijkste doelstellingen:

  1. Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging op het gebied van de bijenhouderij.
  2. Het bevorderen en in stand houden van de bijenpopulatie in Nederland.
  3. Het verbreden en verdiepen van de kennis van het imkeren van de leden van de Imkersvereniging d.m.v. lezingen, cursussen, studiedagen en andere instructieve en educatieve bijeenkomsten.
  4. Het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse honing en andere bijenproducten.
  5. Het bevorderen van de deskundigheid van de imker en tuinder met betrekking tot de optimalisatie bij bestuiving van gewassen.

Imkers Nederland en haar afdelingen kennen statuten, een huishoudelijk regelement en een beleidsplan.

Ontstaansgeschiedenis.

Vanuit de Stichting Samenwerkende Imkersbonden waarbij de imkersbonden ABTB en ANI vertegenwoordigd waren werd in 2017 het initiatief genomen om te komen tot een nog nauwere samenwerking. Dit resulteerde in 2019 in de oprichting van Imkers Nederland, waarbij de leden van ABTB en ANI over gingen naar de nieuwe vereniging Imkers Nederland.

 

ANI

De A.N.I. was een landelijke imkersorganisatie en werd opgericht op 10 november 1934 en had afdelingen in diverse plaatsen. Tijdens de bezetting in tweede wereldoorlog was de vereniging als organisatie niet actief. Na de 1945 werden de activiteiten weer opgepakt.

 ABTB

De Imkersbond ABTB werd opgericht in 1947. De bond kende losse leden, imkers verspreid over Nederland en leden die via afdelingen in regio’s waren verdeeld.