Wintersterfte 2019-2020

Wintersterfte van bijenvolken licht toegenomen

Wintersterfte van bijenvolken blijft stabiel: lichte toename ten opzichte van vorige winter

Van de Nederlandse bijenvolken overleefde 13.1% de afgelopen winter niet. Dit blijkt uit de onlangs gehouden jaarlijkse wintersterfte enquête door Wageningen UR in samenwerking met drie landelijke bijenhouders-organisaties. De gegevens van 2343 deelnemers van in totaal ongeveer 10.500 Nederlandse bijenhouders werden gebruikt voor het berekenen van de wintersterfte. Al een aantal jaren schommelt de wintersterfte tussen de 5 en 15%. 

De wintersterfte is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Toen ging 9.2% van de bijenvolken dood. Wintersterfte kan verschillende oorzaken hebben, variërend van ziekten tot verkeerd beheer van bijenvolken. Overigens overleefde van 61% van de deelnemende bijenhouders alle bijenvolken de afgelopen winter. Daarentegen verloor 2,5% van de bijenhouders alle volken, maar deze groep had gemiddeld genomen twee volken ten opzichte van een gemiddelde van acht volken per bijenhouder voor de totale groep deelnemers.

De wintersterfte is lager vergeleken met tien jaar geleden, toen bijna 30% van de bijenvolken doodging (winter van 2009-2010). Voor de introductie in 1983 van de varroamijt, gezien als de grootste veroorzaker van wintersterfte, lag de wintersterfte onder de 5%. Al een aantal jaren schommelt de wintersterfte tussen de 5 en 15%. De wintersterfte lijkt daarmee te stabiliseren, maar het niveau van voor de komst van de varroamijt lijkt nog niet in zicht.

Gemiddeld heeft een bijenhouder in Nederland zo’n acht bijenvolken. Voor de meeste bijenhouders is het dan ook een hobby, hoewel ze wel een belangrijke bestuivingsdienst vervullen voor de landbouw. Meer dan 70% van de bijenhouders gaf vorig jaar aan dat hun bijen fruitgewassen bezoeken. Op basis van de gegevens wordt het aantal bijenvolken in Nederland geschat op 78.000 ( per eind 2019). De laatste tien jaar schommelt het aantal bijenvolken in Nederland tussen de 70.000 en 80.000.

Naast de sterfte van bijenvolken hebben de bijenhouders vragen beantwoord over verschillende aspecten van het bijenhouden, waaronder ziektebestrijding, honingopbrengst en bestuiving van gewassen. Deze vragen zijn in samenwerking met de internationale organisatie van bijenonderzoekers COLOSS opgesteld. Later in het jaar worden deze resultaten bekend gemaakt.


Meer nieuws...