Verdwijnziekte of verdwijnsyndroom

De dienst bijengezondheid van het Vlaams Bijen Instituut (VBI) stelt voor om de term “verdwijnziekte” te vervangen door de term “verdwijnsyndroom”.

De term “verdwijnziekte” vond ingang zo’n jaar of 10 geleden toen voor het eerst, imkers werden geconfronteerd met volken die in zeer korte tijd in elkaar storten, en de kasten, op wat krengen na, leeg werden teruggevonden. Imkers over het hele land kwamen met dezelfde melding. Volkeren die “goed in de bijen zaten”, en waarvan uit ervaring werd uitgegaan, dat ze goed de winter zouden doorkomen, waren enige tijd later weg, de kasten leeg. Gemakkelijkheid halve, men wist toen niet wat dat er echt aan de hand was, noemde imkers dit verschijnsel “verdwijnziekte”. In de Angelsaksische wereld is men contentieuzer te werk gegaan bij de naamgeving van dit fenomeen. Daar spreekt men over een “Colony Collapse Disorde” (CCD). Je zou dit kunnen vertalen door “Kolonie instortingsstoornis” maar het klinkt echt niet in het Nederlands zoals het zou moeten. Je kan het fenomeen inderdaad omschrijven als een stoornis.

Intussen is de wetenschap erachter gekomen, dat het zo snel in elkaar storten van volken, een verzameling van verschijnselen is, die vaker in dezelfde combinatie optreedt, en dus als een geheel moet worden opgevat. Welke zijn die verschijnselen? .......

Het volledige artikel van het VBI is HIER te lezen.


Meer nieuws...