Terugkomdag bijenteeltleraren en contactpersonen onderwijs

Terugkomdag bijenteeltleraren en contactpersonen onderwijs.
Gelet op de nieuwe Corona-maatregelen hebben we besloten de Terugkomdag te verschuiven naar 19 februari 2022 met hetzelfde programma, dus weer in Beers.
Aanvang 9:30 uur.
Plaats: bij Arista Bee Research in Beers (bij Nijmegen).
De bijenteeltleraren en de contactpersonen onderwijs krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Ochtendprogramma: ervaringen uitwisselen
Middagprogramma: BartJan Fernhout komt aan het woord over hoe Arista Bee Research in de afgelopen 8 jaar, in samenwerking met de USDA, een methode heeft uitgewerkt om volken te telen en te selecteren die helemaal zelf de Varroa kunnen bestrijden. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Veel beter dus dan dat wij dat als imkers kunnen. Op de terugkomdag wordt in detail uitgelegd hoe deze methode werkt en wat we ondertussen hebben geleerd om het zo efficiënt en effectief mogelijk te doen.


Meer nieuws...