Studiedag Imkers Nederland op 3 februari 2024

Op 3 februari 2024 organiseert Imkers Nederland de jaarlijkse studiedag bedoeld voor alle leden.
De studiedag wordt gehouden van 9:30 tot 16:00 uur in het Kon. Beatrixcentrum, Kon. Wilhelminastraat 14 te Wehl

De onderwijscommissie heeft weer een interessant programma opgesteld: na het inleveren van honing of honingproducten, die de deelnemers aan de studiedag gratis kunnen laten keuren, komt de allergoloog Theo Roovers aan het woord met een uiterst interessante lezing over allergie-reacties na een steek van angeldragende insecten zoals bijen. Eerst wordt ingegaan op hoe een allergische reactie ontstaat en vervolgens komen de wijze van onderzoek, de behandelopties en de resultaten daarvan aan de orde.

Voor de lunch komt Harmen Hendriksma (Wageningen Universiteit) ons bijpraten over de ontwikkelingen binnen de varroabestrijding sinds in 2013 de folder met het bekende driegangenmenu door Bijen@wur werd uitgebracht.

Na de lunch komen achtereenvolgens drie grote imkers aan het woord over hun imkermethode; hoe zij imkeren is interessant voor elke imker, omdat uit de jaarlijkse wintersterfte enquête blijkt dat grote imkers veel minder last hebben van wintersterfte dan imkers met een gemiddeld aantal volken.

Na de uitleg over hun imkermethode nemen de drie grote imkers samen met Harmen Hendriksma plaats in een forum om op alle vragen uit de zaal te kunnen reageren.

De studiemiddag wordt afgesloten met het uitreiken van de certificaten aan de imkers die honing(producten) ter keuring hebben aangeboden.

Kosten deelname aan de studiedag € 20,- te betalen met iDeal bij aanmelding. Aanmelden voor de studiedag is niet meer mogelijk.

Afdelingen kunnen hun gratis 5 kg bloemenzaad na afloop van de studiedag door een afdelingslid laten meenemen; afdelingen die hier gebruik van willen maken kunnen dit tot 1 februari melden aan Peter Arts (peter.arts@imkersnederland.nl)

 

Programma studiedag

9:30 Inloop en inleveren honingproducten voor de honingkeuring; deelname aan de keuring is gratis; per product graag drie samples inleveren
10:00 Opening van de studiedag
10:10 Lezing allergoloog Theo Roovers (halverwege de lezing wordt een korte pauze ingelast)
11:35 Korte pauze
11:45 Harmen Hendriksma: nieuwe inzichten in varroabestrijding
12:30 Koffietafel
13:15 De imkermethode van Arie Doornink
13:45 De imkermethode van Robert Cox
14:15 De imkermethode van Wilhelm de Geus (Bejo-zaden)
14:45 Forum met de drie grote imkers en Harmen Hendriksma
15:30 Toelichting honingkeuring en uitreiken certificaten door Pierre Sanders
16:00 Afsluiting studiedag

Meer nieuws...