Stand van Zaken Bijenvolkenregistratie

In een recent overleg tussen Het Imkersoverleg en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deelde het Ministerie de stand van zaken. Belangrijke beleidslijnen zijn inmiddels afgestemd, en nu wordt er gewerkt aan de details van de nieuwe regelgeving. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse omstandigheden van zowel hobby-imkers als grootschalige imkerijen.

De Bijenvolkenregistratie staat niet op zichzelf; het wordt gelijktijdig behandeld met nieuwe eisen voor andere diersoorten, zoals  kleinschalig gehouden pluimvee en kameel– en hertachtigen. Deze brede aanpak vereist tijd om alles zorgvuldig uit te werken.

Inwerkingtreding en beleidsregels:
Hoewel geprobeerd wordt om de nieuwe regels per 1 juli van het volgende jaar (2024) in te laten gaan, wordt ook erkend dat dit een strak tijdschema is. Beleidsregels, die uitleggen hoe de regelgeving in de praktijk wordt toegepast, moeten dan voor 1 maart beschikbaar en gepubliceerd zijn. Ook zal een communicatietraject gestart worden waarbij Het Imkersoverleg betrokken wordt. Op deze wijze wordt iedereen tijdig voorzien van de benodigde informatie.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, dan wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd


Meer nieuws...