Problemen met kunstraat

Problemen met kunstraat

In juli bereikte ons de eerste signalen over problemen die mogelijk vroorzaakt zijn door kunstraat.

De bijen bouwen de aangeboden kunstraat uit en de uitgebouwde raat wordt normaal belegd. Het broed dat hieruit ontstaat ontwikkelt zich slecht. Hierdoor ontwikkelen de volken zich slecht.

De problemen worden zowel in Nederland als ook in België gemeld.

Er wordt onderzoek gedaan door verschillende instanties, maar een eenduidige oorzaak is nog niet gevonden. Als bestuur van Imkers Nederland wachten we af wat uit de onderzoeken komt. We volgen e.e.a. op de voet en zo gauw er meer duidelijk is zullen we u hierover informeren. Mocht u zelf boven omschreven problemen hebben ondervonden, kunt u contact met ons opnemen.


Meer nieuws...