Persbericht Copa*cogeca

Na weer een rampzalig jaar voor de imkers is herziening van de Honingrichtlijn noodzakelijk
2021 wordt opnieuw een dramatisch jaar voor de honingsector, met naar schatting 10/15% productieverlies t.o.v. 2020 – ook al een slecht oogstjaar. Extreme weersomstandigheden hebben bloei en vliegperioden van bijen aanzienlijk verminderd, waardoor de Europese honingproductie negatief is beïnvloed. Ondertussen groeit de invoer van honing nog steeds. Europese consumenten zien dit niet in de schappen, omdat de vermelding van de oorsprong van de honing structureel gebrekkig blijft. Copa en Cogeca verwelkomen de aankondiging door de Europese Commissie over de herziening van de honingrichtlijn en vragen snelle veranderingen, met name op het gebied van markttransparantie.
LEES VERDER


Meer nieuws...