Onderzoek naar de kwaliteit van honing door NCvB

De projectgroep Honinganalyse doet onderzoek naar de kwaliteit van honing en diverse honingsoorten uit de supermarkt en van imkers wordt onderzocht op diverse kwaliteitsaspecten.

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar koolzaad/linde/heide/balsemienhoning of bloemenhoning van minimaal 25 verschillende imkers per soort honing geoogst in Nederland, België, of Luxemburg. Mocht u een pot van 250 gram ter beschikking willen stellen dit jaar voor de projectgroep dan zijn wij u erkentelijk. Hoe en wanneer u honing kunt inleveren, verneemt u nader van ons dit jaar. Op dit moment inventariseren wij of u als collega bereid bent een bijdrage te leveren aan het onderzoek "supermarkthoning versus honing van imkers" zodat wij het onderzoek later breed kunnen aanbieden aan diverse partijen waaronder het ministerie, het imkers overleg, en de NVWA en FOD, om nadrukkelijk de aandacht te vragen voor onze producten en de meerwaarde hiervan te bekrachtigen. Onze producten zijn zoveel meer waard! Mocht u collega’s kennen die eveneens een bijdrage willen leveren in welke vorm dan ook, graag!
Uiteraard worden uw zakelijke/persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt en wordt uw pot honing genummerd. De uitkomsten van onze bevindingen zullen wij verwerken in een rapport.

Deelname aan dit onderzoek is gratis, maar als u een analyserapport wenst te ontvangen over uw honing dan zijn de kosten hiervoor 25 euro voor de hobby-imker en 100 euro voor de professionele imkers. Wat er gekeurd wordt kunt u teruglezen op onze website, document NCvB kwaliteit keurmerk: https://www.bijenproducten.com/keuring/

Als u wilt deelnemen aan dit onderzoek kunt u dit melden via bijen@bijenproducten.com


Meer nieuws...