In China is bestuiven handwerk geworden

In China is bestuiven handwerk geworden

In de streek Hanyuan in de provincie Sichuan (China) doen de boeren aan handbestuiving op hun perenbomen. De wilde bijen overleefden het overvloedige gebruik van pesticiden en insecticiden in de jaren tachtig niet. Maar zelfs in China zijn er te weinig mensenhanden die het bijenwerk willen overnemen. Het verdwijnen van bijen zorgt wereldwijd voor grote ongerustheid, aangezien wilde bijen en honingbijen zorgen voor een essentiële ecologische dienst, namelijk het bestuiven van heel wat fruit, groenten en noten. Elders is het nog voorwerp van discussie of de dood van hele kolonies te maken heeft met het gebruik van pesticides.

In Hanyuan is men vrij zeker dat de combinatie van monocultuur met overmatig gebruik van pesticiden en insecticiden – elke oogst wordt tien tot twaalf keer besproeid – sinds de jaren tachtig voor het volkomen verdwijnen van bijen gezorgd heeft. In 1985 telde men nog 3739 bijenkolonies in de regio. In de hoger gelegen buurregio Qingxi worden de kersenbomen niet besproeid en daar doen de bijen nog altijd het werk van kruisbestuiving. In totaal heeft China meer dan een miljoen hectare waarop perenbomen staan. Tien jaar geleden bedroeg de jaarproductie bijna negen miljoen ton peren. Hanyuan is de belangrijkste perenproducerende regio van Sichuan. Toen duidelijk werd welke gevolgen de pesticiden er hadden, besloot de Chinese regering om de bloesems in Sichuan te laten te bestuiven door de mens, wat voordien niet voorkwam. Maar de kosten van een handbestuiver lopen erg hoog op en door de massale uittocht van jonge boeren naar de grote steden, ontstaat er een vergrijzing bij de lokale boeren. Handbestuiven is met uitsterven bedreigd, ook in Hanyuan dat als het centrum van de fruitteelt gezien wordt.

(brond: Siska vande Kasteele en www.mo.be)

 


Meer nieuws...