Imitatie honing op Europese markt

Brief van Copa-cogeca aan de Europese Commissie over vegan honing en andere namaak honing.

Brussel, 10 februari 2023

Geachte heer Bascou,

We willen u graag informeren over de lancering van een voedingsproduct dat volgens ons een bedreiging vormt voor de Europese imkers en hun productie van authentieke honing gemaakt door honingbijen.

We hebben onlangs kennis genomen van verschillende artikelen over de productie van "honing" zonder bijen. We zijn gealarmeerd door de argumentatie die wordt gebruikt door de producenten van dit voedingsproduct, waarin wordt gesteld dat bij commerciële honingproductie […] bijen de honing wordt ontzegd waar ze zo hard voor hebben gewerkt. In plaats van nectar te verzamelen van verschillende bloeiende planten, worden bijen getransporteerd naar gebieden waar ze alleen mononutriënten van één gewas kunnen consumeren. Ze worden blootgesteld aan pesticiden, houden geen winterslaap meer en in plaats van honing te gebruiken voor hun voedingsstoffen, krijgen ze suikerwater, een stof die geen voedingsstoffen bevat. Bovendien zijn we ook verrast dat dit soort producten prijzen in de wacht sleepten op enkele van de belangrijkste en bekendste voedingsbeurzen in Europa.

Wij zijn van mening dat de EU-lidstaten niet mogen toestaan ​​dat een dergelijk product op de markt wordt gebracht onder de naam "honing", aangezien de term "honing" uitsluitend is voorbehouden aan producten die voldoen aan de definitie van de handelsnorm die is vastgelegd in Richtlijn 2001 van de Raad /110/EG.

De Europese bijenteeltsector staat op de rand van een crisis met onomkeerbare gevolgen. Professionele imkers worden gedwongen failliet te gaan als gevolg van een opeenvolging van slechte oogsten op het Europese continent als gevolg van klimaatverandering, grote hoeveelheden zeer goedkope import en de daaruit voortvloeiende neerwaartse druk op de Europese marktprijs van honing, evenals de constante aanwezigheid van vervalste honing op de wereldmarkten. Dit vermindert de capaciteit om bestuivingsdiensten te produceren en te leveren in de Europese Unie verder. Als de Europese Unie producten met de naam "vegan-honing" / "honing zonder bijen" op de markt toelaat, zal dit de bedreiging voor de toekomst van de Europese bijenteeltsector vergroten.

In dit verband vragen wij u vriendelijk om het standpunt van de Commissie met ons te delen met betrekking tot de mogelijke marketing van bovengenoemde voedingsproducten op het grondgebied van de Europese Unie. We willen graag weten welke juridische instrumenten de Commissie en de lidstaten tot hun beschikking hebben om misleiding van consumenten te voorkomen en de toegang van dit product tot de Europese markt te reguleren.

Pekka Pesonen
Secretary General


Meer nieuws...