Cursussen 2021

Gezien de ernst van de Ciovid-19 pandemie is het niet verantwoord cursussen en bijeenkomsten te organiseren waar meerdere personen samenkomen. Het is moeilijk om in te schatten wat binnenkort weer mogelijk is.

Om die reden heeft het bestuur van Imkers Nederland besloten tot nader order geen cursussen en of fysieke bijeenkomsten te organiseren.


Meer nieuws...