Opleiding: Keurmeester bijenproducten

De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft om de kennis van honing en andere bijenproducten te vergroten, zodat de kwaliteit van deze producten geoptimaliseerd wordt. De commissie maakt gebruik van het Reglement voor keuring van bijenproducten in Nederland en België dat op basis van keuringservaringen in Nederland en België en het buitenland, relevante wetenschappelijke onderzoeken, de Nederlandse en Europese wetgeving samengesteld is.

Wat is een keurmeester?

Een Keurmeester van honing- en bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Warenwet en het Keuringsreglement. Een Keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties. Dit doet hij/zij onder andere door het; organoleptisch, fysisch, chemisch en microscopisch onderzoeken van het aangeboden product. Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten. De resultaten van de controles verwerkt de Keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies.

Opzet cursus

De cursus die wij verzorgen is opgebouwd uit vier modulen die tezamen recht geven op het certificaat Keurmeester. Enkel één module volgen mag ook. De kosten zijn 90 euro per module. Uw docenten zijn dhr. Arie Kreike en dhr. Pierre Sanders.

• module 1: Van nectar tot honing, anatomie honingbij, hoe bewaar je honing het beste.

• module 2: Controle kwaliteit en echtheid van honing, chemisch-fysische testen en pollenonderzoek.

• module 3: Een honingbij produceert meer dan alleen honing!

• module 4: Voedselveiligheid en smaakherkenning.

Tijdens deze NCvB cursus worden u de beginselen Organoleptisch (visueel beoordelen, ruiken, proeven), Chemisch-fysisch (vocht%, HMF gehalte, optische draaiing, pH, elektrische geleiding, waterstofperoxide gehalte, eiwitgehalte) en Microscopisch (pollenonderzoek) van het keuren geleerd. Keurmeester worden doe je door deze cursus te volgen. Keurmeester zijn is een kwestie van veel doen en ervaring opdoen in de praktijk. Ons streven is keurmeesters op te leiden die boven de materie staan en mede-imkers kunnen overtuigen hun bijenproducten zo te behandelen dat men komt tot een kwalitatief beter product.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.bijenproducten.com 

Meldt u zich hier aan voor de cursus keurmeester bijenproducten.

 balk_home_2.jpg

Cursussen Overzicht