Cursus bijengezondheid

Doel van de cursus:

Als imker kun je te maken krijgen met verschillende bedreigingen voor de bijenvolken. Daarom is het van groot belang vroegtijdig en adequaat te reageren op mogelijke besmettingen en aandoeningen van de bijenvolken. De cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in de gezondheid van de honingbijen en wordt speciaal aanbevolen voor de contactpersonen bijengezondheid in de afdelingen.

 

Inhoud van de cursus:

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Ziekteverwekkers en de afweermechanismen van de bij 
  • Preventief en curatief handelen
  • Overzicht van de ziekten van het bijenbroed en van de volwassen bij en de behandeling  hiervan 
  • Nieuwste inzichten in de Varroamijtbestrijding
  • Varroa-tolerante bijen
  • Hoe om te gaan met Amerikaans- en Europees vuilbroed 
  • Verontreinigingen in was en honing en het vervaardigen van schone(re) was
  • Praktisch omgaan met de microscoop en uitvoeren van een Nosema-onderzoek 
  • Vergiftigingen en spuitschade
  • Nieuwe bedreigingen en wintersterfte

Duur en opzet van de cursus:

In de cursus gaat het om een praktische insteek: observatie en beoordelingen van de afwijkingen en een juiste  handelswijze in het oplossen van problemen.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.

NB: de cursus wordt niet overal gegeven 

Meld je hier aan en geef aan in welke plaats je de les zou willen volgen

balk_home_2.jpg

Cursussen Overzicht