Cursus leraar bijenteelt

Doel van de cursus

Bijenhouden is voor velen een hobby, het is echter ook een vak, een ambacht. De leraar bijenteelt draagt kennis, vaardigheden en inzicht over aan geïnteresseerden in theoriebijeenkomsten en praktijklessen. In deze cursus leert u welke aspecten een rol spelen bij het overbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze aspecten bij uzelf.

Inhoud van de cursus

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Didactiek en presentatie
  • Kennis, vaardigheden en inzicht over het bijenhouden
  • Inrichten en organiseren van een basiscursus bijenhouden gebaseerd op de eindtermen
  • Verzorgen van de theoriebijeenkomsten en de praktijklessen
  • Beoordelen van de resultaten van de deelnemers aan de cursus

Duur en opzet van de cursus

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd.  De cursus bestaat uit circa 8 dagdelen theorie. Daarnaast worden praktijkopdrachten uitgevoerd.  

Toelatingseisen

Tenminste de diploma’s basiscursus bijenhouden en de cursus bijenhouden voor gevorderden. 

U kunt zich hier aanmelden

Op dinsdag 2 april 2024 zal er via Zoom een informatieavond gehouden worden voor geïnteresseerden. U kunt zich hiervoor aanmelden via marga@bijenhouders.nl.

Mocht u na deze Zoom-informatieavond nog steeds serieuze interesse hebben, dan zal er een intakegesprek plaatsvinden met de cursusorganisatie waarna er eventueel een definitieve aanmelding kan plaatsvinden.

Stuur voor en interesse een mail naar Adriaan van Egmond  Vermeld daarin dat u de cursus leraar bijenteelt mogelijk zou willen volgen.

balk_home_2.jpg

Cursussen Overzicht