ImkersOverleg reageeert op EIS-rapport

Taskforce adviseert door te gaan met beheersing Aziatische Hoornaar
Onlangs heeft het Kenniscentrum voor Insecten (EIS) een rapport uitgebracht “Hoe verder met de Aziatische hoornaar?- Beleidsadvies (Zeegers en Buesink, 2024). Zeegers en Buesink concluderen op basis van een beperkte literatuurstudie dat de bedreiging door de Aziatische Hoornaar voor de imkerij, de biodiversiteit, de gezondheid en de economie beperkt is en dat bestrijding van de Aziatische Hoornaar daarom weggegooid geld is.

Als imkerij zijn we ervan overtuigd dat het van groot belang is om door te gaan met het treffen van maatregelen om de Aziatische hoornaar beheersbaar te houden. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot en staat op de Europese Unielijst van de te bestrijden soorten (EU-verordening 1143/2014). De Aziatische Hoornaar staat niet op die lijst vanwege de impact op de imkerij maar juist vanwege de exponentiële groei en opmars in Europa. In het EU Initiatief New Deal voor bestuivers (2023/2720(RSP) wordt ook het belang van monitoring onderzoek en het “terugdringen van de effecten van invasieve uitheemse soorten op bestuivers” expliciet genoemd. In Frankrijk, waar de Aziatische hoornaar voor het eerst werd waargenomen in 2004, is sinds kort een nationaal strategisch plan opgesteld: “Nationale strategie en plan ter bestrijding van de Aziatische hoornaar.  Bescherming van bijenstallen, bescherming van de biodiversiteit, bescherming van de bevolking”.

Na twintig jaar ervaring met de Aziatische hoornaar is daar de conclusie dat de bestrijding van de Aziatische hoornaar zinvol is zolang er minder dan vier Aziatische hoornaars voor de bijenkasten hangen (AFSE, 2024). Laten we leren van de ervaringen van zuidelijke landen zoals Frankrijk en niet tegen beter weten in hopen dat het wel mee gaat vallen met de impact van de Aziatische hoornaar. Daarnaast is langdurig monitoring onderzoek naar de schade van deze exoot noodzakelijk zodat beleidsadvies kan worden ondersteund door eenduidige data.  

Hieronder volgt een korte inhoudelijke reactie op een aantal conclusies uit het EIS rapport:

LEES HIER DE VOLLEDIGE REACTIE VAN HET IMKERSOVERLEG

 

Nieuws Overzicht