Herziene "ontbijtrichtlijnen"

Raad van de Europese Unie neemt herziene "ontbijtrichtlijnen" aan om de handelsnormen aan te scherpen en de consumentenvoorlichting te verbeteren

De Raad heeft vandaag formeel geactualiseerde regels aangenomen voor de samenstelling, etikettering en naamgeving van honing, vruchtensappen, vruchtenjam en gedehydrateerde melk.
De geactualiseerde "ontbijtrichtlijnen" zijn bedoeld om consumenten te helpen beter geïnformeerde keuzes te maken, te zorgen voor meer transparantie over de oorsprong van producten en voedselfraude tegen te gaan.

De goedkeuring van de herziene handelsnormen voor bepaalde ontbijtproducten vandaag toont aan dat wij vastbesloten zijn de Europese productie te versterken en voedselfraude te bestrijden. Meer transparantie zal consumenten in staat stellen beter geïnformeerde en gezondere keuzes te maken.
David Clarinval, Belgisch vicepremier en minister van Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, institutionele hervormingen en democratische vernieuwing.

Belangrijkste verbeteringen

Honing
In het geval van honingmengsels zullen de nieuwe regels de etikettering van de landen van oorsprong duidelijker maken om de transparantie te vergroten en honingfraude te bestrijden. Op het etiket worden de landen van oorsprong vermeld in afnemende volgorde, op basis van gewicht, met inbegrip van het percentage dat elk land vertegenwoordigt.
De lidstaten kunnen besluiten dat voor honing die op hun grondgebied in de handel wordt gebracht, alleen het percentage van de vier grootste aandelen mag worden vermeld, indien deze landen meer dan 50% van het mengsel vertegenwoordigen.

Vruchtensappen
Er worden drie categorieën vruchtensappen ingevoerd, namelijk "vruchtensap met verlaagd suikergehalte", "vruchtensap met verlaagd suikergehalte uit concentraat" en "geconcentreerd vruchtensap met verlaagd suikergehalte" om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar producten met verlaagd suikergehalte.
Dankzij de nieuwe normen mag de vermelding 'vruchtensappen bevatten alleen van nature voorkomende suikers' nu op het etiket worden gebruikt. Dit is bedoeld om de consument beter te informeren, aangezien consumenten zich vaak niet bewust zijn van het verschil tussen vruchtensappen (die per definitie geen toegevoegde suikers kunnen bevatten) en vruchtennectars.

Jam
Het minimumgehalte aan fruit wordt verhoogd van 350 naar 450 g per kilo in jam en van 450 naar 500 g per kilo in extra confituur. Dit zal helpen de hoeveelheid suiker in jam te verminderen, gezondere voeding mogelijk te maken en de fruitmarkt te ondersteunen.

Melk
In het geval van gedehydrateerde melk is het gebruik van behandelingen die lactosevrije gedehydrateerde melkproducten produceren, toegestaan.

Volgende stappen
De wet zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en zal 20 dagen na de bekendmaking ervan in werking treden. De nieuwe maatregelen zullen na twee jaar in de hele Europese Unie van toepassing zijn.

Achtergrond
De Commissie (commissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski) heeft in april 2023 een herziening van bepaalde "ontbijtrichtlijnen" voorgesteld om de bestaande EU-handelsnormen te actualiseren en ervoor te zorgen dat deze in de hele EU consequent worden toegepast.

Persdienst - Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie Wetstraat 175 - B-1048 BRUSSEL - Tel.: +32 (0)2 281 6319 press@consilium.europa.eu - www.consilium.EURopa.EU/PERS

 

 

Nieuws Overzicht