Cursus bijenteelt voor gevorderden

Doel van de cursus 

Deze cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de basiscursus bijenhouden. De cursus beoogt imkers inzicht te geven in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten.

Inhoud van de cursus

De cursus legt het accent op de theoretische kennis, maar kent ook een substantieel praktijkgedeelte, waarin bijzondere teelt- en productiemethoden aan de hand van de praktijk zullen worden aangeleerd. De onderwerpen van het praktijkgedeelte worden gekozen in overleg met de cursisten.

Resultaat van de cursus

Na afloop van de cursus is de cursist in staat:

  • Zelfstandig bijen te houden en in de bijen te werken
  • Bedrijfsmethoden te beoordelen en toe te passen
  • Selectie en de beginselen van koninginneteelt toe te passen
  • Preventieve en curatieve gezondheidsmaatregelen te nemen
  • Drachtgebieden in de omgeving te herkennen
  • Diverse producten uit de imkerij te winnen en te verwerken
  • Voorlichting te geven over de bijenhouderij

Duur en opzet van de cursus 

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd en vraaggestuurd. De cursus bestaat uit circa 20 bijeenkomsten. 

Toelatingseisen

Een afgeronde basiscursus of gelijkwaardig en minimaal een jaar lang zelfstandige praktische ervaring met ten minste drie bijenvolken.