Pollen cursus beginners

Beginnerscursus: Deel 1: 18-09-2021 en Deel 2: 02-10-2021.

Ook kunt al wat voor oefenen op de bijeenkomst op 11 september 2021 zelfde locatie van 9.30 tot 15.00 uur. Graag wel aangeven of u komt. In verband met 1,5 meter maatregel en klaarzetten tafels.

De cursus wordt gegeven met inachtneming van de  RIVM-voorschriften.

Locatie  IVN-gebouw

Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal

Doelstelling van de cursus:

De cursisten leren het in de praktijk uitvoeren van een stuifmeelanalyse van honing en het herkennen van de in honing meest voorkomende stuifmeelkorrels. Microscopen en andere apparatuur zijn ter plaatse beschikbaar, natuurlijk mag je ook je eigen microscoop meenemen. De bijeenkomsten zijn van 10.00u -15.30 uur

Deel 1: Preparaten maken van stuifmeel. 11-09-2021

10.15u Theorie: PowerPointpresentatie. Extractiemethodes, preparaten maken, microscopie.

11.15u Praktijk:
Stuifmeel uit honing extraheren: methodes: centrifugeren, bezinken, filtreren. U mag zelf te analyseren honing meenemen.
Stuifmeel referentiecollectie maken van bloeiende planten. U mag zelf bloeiende planten meenemen om preparaten te maken. Preparaten maken van pollenklompjes. U kunt zelf pollen meenemen van de vliegplank of gaasbodem.

Microscopie: kennis maken met de microscoop, welke microscoop is geschikt voor pollenanalyse, instellen microscooponderdelen, micrometer kalibreren.
Preparaten maken: insluitmiddelen, kleurstoffen.

12.30u Pauze. Koffie en thee beschikbaar, zelf lunch meenemen!


Deel 2. Herkennen pollen. 02-10-2021

10.15 u Theorie: Powerpoint presentatie

  1.  Opbouw pollenkorrel: Exine, Intine, poriën, oppervlaktestructuren.
  2.  Plantenfamilies herkennen: taxonomie, gebruik van sleutels.
  3.  Bestaande literatuur en andere bronnen voor stuifmeelherkenning, kenmerkentabel Rex Sayer, internetsites die van belang zijn .
  4.  Methode Kerkvliet: 1. Oppervlaktestructuur 2. Diameter pollenkorrel
14.15 u : Praktijk : Onder begeleiding zelf pollen uit honing determineren met verstrekte lijst en literatuur. Het is aan te bevelen een laptop of tablet met het gedownloade boek pollenanalyse uit de link mee te nemen. In het gebouw is gratis Wifi ter beschikking.
15.30 u Uitloop/ Afsluiting cursusdag

Verdere informatie:

Kosten 45 euro contact te voldoen eerste les. Laat weten of u een eigen microscoop mee neemt, anders zorgen wij voor microscopen.

Voor vragen over de inhoud van de cursus:honinganalyse@gmail.com of Eric Blankert.

Zie ook de site van de studiegroep Pollenonderzoek.

 

informatie en aanmelden voor de cursus korfvlechten