Programma Leraar bijenteelt gevorderden.

Doelstelling:       

De leraar is in staat om cursisten meer uitgebreide kennis en vaardigheden te leren als verlengstuk van het geleerde op de basiscursus imkeren. De leraar doet dit door zijn/haar kennis en ervaringen zo te presenteren dat deze doelstelling optimaal gehaald kan worden.

Toelatingseisen:

 De cursist/ leraar bezit de kennis en ervaring die nodig is om aan  imkers die de basiscursus hebben gevolgd, deze kennis en ervaring optimaal te presenteren.                         

Kennis en ervaring          

De cursist /leraar dient de basiscursus imkeren te hebben gevolgd, tenminste 5 jaar ervaring als imker te hebben en enige vervolgcursussen te hebben gevolgd.

Programma:        

De cursus bestaat uit 5 dagdelen (3 halve dagen en 1 hele dag) Tijdens de cursus zal aandacht besteed worden aan het toetsen van de kennis en ervaring van de deelnemers van de cursus. Daarnaast zal, nader te benoemen, informatie worden gegeven en er zullen presentatie oefeningen plaats vinden. Het geheel zal worden afgerond met een examen. 

Uitwerking programma:

 

Dag 1.

-     Kennismaking

-     Kennen en kunnen/les over het maken van een lesprogramma(Adriaan van Egmond)

-     Casusbespreking

-      Huiswerk afspreken/maken van een lesprogramma voor gevorderden

 

Dag 2:

-     Presentaties /met en zonder gebruik van digitale hulpmiddelen(Jeroen Vorstman/Rien Becking)

-     Bespreking huiswerkopdracht

-     Casusbespreking

-     Huiswerkopdracht/uitwerken van een casus.

 

Dag 3: 

-     Onderwijs/de vijf rollen van de leraar(Gerard v,d,Kamp)

-     Presentatie/presenteren van de opgegeven casus.

-     Ontwikkelingen in de bijenteelt (Kleis Hensen)

-     Voorbereiding examen

 

Dag 4: 

-      Examen 

-      Kennistoets

-      Presentatie

-     Casusbespreking

 

Momenteel is er nog geen cursus gepland.
Als er een cursus komt start deze normaliter in november en eidigd in februari. Locatie: Wekerom. Kosten: 100 euro     

 Nadere uitwerking lesstof bijenteeltleraar gevorderden.                   

Les 1 Kennisniveau: 

samenstelling van het bijenvolk,voedsel van bijen en de opslag hiervan,ontwikkeling van ei tot bij,winter en zomerbijen,broednest en afwijkingen,communicatie binnen het bijenvolk,anatomie van de bij,voortplanting, de bijenwoning,zwermen,kunstzwermen, Aalstermethode,belangrijkste bijenziekten,bijenproducten,dracht en drachtplanten. Mogelijk kan een algemene opzet van de koningineteelt worden gegeven. 

Kunnen: in staat zijn om de informatie zo te presenteren dat de doelstelling van de cursus gehaald wordt en de cursisten de informatie zo krijgen aangeleverd dat men er mee uit de voeten kunnen. 

Casusbespreking:Er wordt de cursisten een praktijkgerichte casus overhandigd met een omschrijving van een complexe situatie. Plenair worden de voor en nadelen met elkaar besproken van een bepaalde benaderingswijze. Hierbij wordt door de docenten/cursusleiding uitgegaan van de verschillende rollen van leraar.(boek;de vijf rollen van de leraar).

Les 2 Presentaties:

-     presentatievormen: welke kennen we?

-     mondelinge/schriftelijke kennisoverdracht,powerpoint,You tube,internetcursus,whatts app,praktijklessen,excursies enz.

-      wat zijn de voor en nadelen en wanneer gebruik je wat? 

-      Uitwerking huiswerkopdracht:Het in groepjes bespreken van de gemaakte huiswerkopdracht t.a.v. het maken van een programma voor de cursus gevorderden. Hierin dienen de volgende zaken duidelijk in te zijn opgenomen: 

-      welke onderwerpen/sub-onderwerpen wil men wanneer bespreken?

-      welke leermiddelen wil men gebruiken als lesmateriaal en waarom?

-      hoe wil men elke les evalueren of de kennis goed is overgekomen?

-      Op welke wijze wil men de praktijk met de theorie combineren ? 

-      Casusbespreking: Er wordt de cursisten een praktijkgerichte casus overhandigd met een omschrijving van een complexe situatie. Plenair( ? ) worden de voor en nadelen met elkaar besproken van een bepaalde benaderingswijze. Hierbij wordt door de docenten/cursusleiding uitgegaan van de verschillende rollen van leraarboek(de vijf rollen van de leraar). 

-      Huiswerkopdracht: men werkt een casus uit die door de docenten/cursusleiding wordt opgegeven waar verschillende aandachtsgebieden (les 1)en presentatievormen (les 2)in zijn verwerkt: op welke wijze  wil men de leerstof overbrengingen en welke presentatievorm  wil men per onderdeel waarom gebruiken? 

Les 3 Rollen van de leraar

Deze les gaat over de 5 rollen van de leraar. Men moet hiervoor het boek (de vijf rollen van de leraar)al hebben bestudeerd want de docent geeft interactief les waarbij kennis en inzichten worden uitgewisseld waarbij de cursisten zelf zoveel mogelijk inhoud dienen te geven.

-      In groepjes word de huiswerkopdracht besproken

-     Ontwikkelingen in de bijenteelt. Welke ontwikkelingen verwachten we en hoe gaan we daarmee om?

-     Bedreigingen  en uitdagingen voor de bijensector. Zowel mondiaal als lokaal. Dit richt zich enerzijds op de plaats van de honingbij t.o.v. de wilde bijen. En anderzijds op de samenwerking met natuur-en andere relevante organisaties als het gaat over de toegankelijkheid van de drachtgebieden, de overlegmomenten of het gebrek hieraan.