Cursus leraar bijenteelt gevorderden

Doel van de cursus

Bijenhouden is voor velen een hobby, het is echter ook een ambacht, een vak. De leraar bijenteelt gevorderden draagt kennis, vaardigheden en inzicht over aan bijenhouders die zich verder willen verdiepen in het houden van bijen. In deze cursus leert u welke aspecten een rol spelen bij het overbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze aspecten bij uzelf.

Inhoud van de cursus

In deze cursus komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Didactiek en presentatie
  • Kennis, vaardigheden en inzicht over het bijenhouden ten minste op het niveau van de gevorderde imker
  • Inrichten en organiseren van een basiscursus bijenhouden gebaseerd op de eindtermen
  • Verzorgen van de theoriebijeenkomsten en de praktijklessen
  • Beoordelen van de resultaten van de deelnemers aan de cursus

Duur en opzet van de cursus 

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd.  De cursus bestaat uit circa 5 dagdelen. Daarnaast worden praktijkopdrachten uitgevoerd.  

Toelatingseisen

Het diploma leraar bijenteelt.