Opleiding: Keurmeester bijenproducten

De cursus wordt verzorgd door de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten (NCvB)

De Nederlandse Commissie voor Bijenproducten is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft om de kennis van honing en andere bijenproducten te vergroten, zodat de kwaliteit van deze producten geoptimaliseerd wordt. De commissie maakt gebruik van het Reglement voor keuring van bijenproducten in Nederland en België dat op basis van keuringservaringen in Nederland en België en het buitenland, relevante wetenschappelijke onderzoeken, de Nederlandse en Europese wetgeving samengesteld is.

Wat is een keurmeester?

Een Keurmeester van honing- en bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Warenwet en het Keuringsreglement. Een Keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties. Dit doet hij/zij onder andere door het; organoleptisch, fysisch, chemisch en microscopisch onderzoeken van het aangeboden product. Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten. De resultaten van de controles verwerkt de Keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies.

Opzet cursus

Voor de cursus Keurmeester bijenproducten zijn door de NCvB vier leerdoelen geformuleerd. Iedere module, (duur 1 dag)  kan afzonderlijk worden gevolgd. Als u alle vier de modulen heeft gevolgd (geen verplichting) en slaagt voor het examen krijgt u het certificaat keurmeester.

De cursus voor 2021 staat gepland op 2/10-16/10-30/10-13/11, leslocatie in Apeldoorn.

De kosten zijn 90 euro per module en de cursus vindt plaats op de zaterdag van 09:30 tot 16:00 uur. Bij een aanmelding van minimaal 18 deelnemers gaat de cursus door. Over locatie/plaats alsmede de rekening waarop u het cursusgeld moet storten wordt u nader geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.bijenproducten.com of via bijen@bijenproducten.com / sigrin.schuit@outlook.com.

 

 

Aanmelden cursus honingkeurmeester