Opleiding: Keurmeester bijenproducten

De cursus wordt verzorgd door de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten (NCvB)

Wat is een keurmeester?

Een Keurmeester van honing- en bijenproducten controleert of deze producten en waren voldoen aan de wettelijke en andere voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in de Warenwet en het Keuringsreglement. Een Keurmeester controleert op verzoek van individuele producenten en imkerorganisaties. Dit doet hij/zij onder andere door het; organoleptisch, fysisch, chemisch en microscopisch onderzoeken van het aangeboden product. Andere werkzaamheden zijn het beoordelen van verpakkingen, etikettering en de houdbaarheidsdata van de producten. De resultaten van de controles verwerkt de Keurmeester in een rapport. Wanneer de waren niet aan de gestelde voorwaarden voldoen geeft hij/zij aan de producent een advies hoe de geconstateerde gebreken verbeterd kunnen worden.

Opzet cursus

Wij gaan uit van de positieve  ervaringen in het projectonderwijs. Daarbij gaan theorie en praktijk hand in hand.
In de ochtend theorie lessen en in de middag een doorwerking met praktijk lessen. Zes lesdagen in totaal.

Organoleptisch

Wij leren u goed kijken, ruiken en proeven. Nog steeds een belangrijke benadering van honing- en overige bijenproducten. Herkennen van kwaliteit!

Analyse

Chemische en fysische controle van honing is niet meer weg te denken in de moderne praktijk van het keuren. Het uitvoeren van analyses leren wij u.

Palynologie

Wij leren u het onderzoek naar de botanische herkomst van honing. Determineren van stuifmeel met de microscoop. 

Les locatie afhankelijk van herkomst cursisten, we zoeken een zo centraal mogelijk gelegen plaats.

De cursist is in het bezit van een honing refractometer een witte lab.jas en een wit hoofddeksel. We zijn voedsel aan het keuren en daar hoort deze kleding bij. De cursus gaat door als er 18 cursisten zijn aangemeld.

 

Cursus kosten 270 euro

 

Aanmelden cursus honingkeurmeester