Cursus bijengezondheid

Doel van de cursus:

Als imker heb je te maken met verschillende bedreigingen voor de bijenvolken. Daarom is het van groot belang dat je vroegtijdig, adequaat reageert op mogelijke besmettingen en aandoeningen van de bijenvolken. Het gaat om een praktische insteek: observatie en beoordelingen van de afwijkingen en een juiste  handelswijze in het bestrijden van de problemen. Natuurlijk zullen onderzoeksresultaten betrokken worden in de cursus om zodoende kennis en inzicht te koppelen aan ervaring en deskundigheid in het bestrijden van ziekten en plagen waar bijenvolken en dus ook de imkers, mee te maken kunnen krijgen. De onderwijscommissie van Imkers Nederland willen deze kennis en inzichten onder leiding van  Dick van Houwelingen met technische ondersteuning van Eric Blankert en Jos Verhulst met je delen om op die manier de genoemde kennisoverdracht inhoud te geven.

Locatie  en duur van de cursus 

Momenteel is er geen "Bijengezondheid" cursus gepland.

De lessen worden normaliter gehouden te Wekerom op de woensdagavond en beginnen om 19.45 uur.

 • de cursus start meestal in januari.

 • de avond wordt onderbroken voor een koffie- of theepauze.

U ontvangt bijtijds een plattegrond met een routebeschrijving naar de leslocatie.

Tijdens de cursus zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Ziekteverwekkers en de afweermechanismen van de bij. 
 • Overzicht van de ziekten van het bijenbroed en van de volwassen bij en de behandeling  hiervan. 
 • Nieuwste inzichten in de Varroamijtbestrijding met o.a geïntergreerde behandeling, de rotatiemethode.
 • Varroa-tolerante bijen
 • Hygiënisch imkeren en aandacht voor o.a. Nosema. 
 • Hoe om te gaan met Amerikaans- en Europees vuilbroed. 
 • Verontreinigingen in was en honing en het vervaardigen van schone(re) was.
 • Praktisch omgaan met de microscoop en uitvoeren van een Nosema-onderzoek. 
 • Vergiftigingen en spuitschade.Nieuwe bedreigingen en wintersterfte. 
 • Lezing over gewasbeschermingsmiddelen door een gastspreker.  
 • Nieuwe bedreigingen (o.a. kleine bijenkastkever en Aziatische hoornaar).
 • Wintersterfte en het belang van goede eiwitvoorziening (stuifmeel) voor het kweken van gezonde winterbijen.

De cursus is bedoeld voor een ieder die zich wil verdiepen in de gezondheid van de honing-bijen en wordt speciaal aanbevolen voor de contactpersonen bijengezondheid in de afdelingen.

Het cursusgeld bedraagt 80 euro,dit is inclusief de koffie tijdens de lessen. Betaling kan geschieden door het bedrag over te maken rekening NL68RABO0325456917 ten name van Imkers Nederland met vermeling: cursus bijengezondheid

Geintersseerd? Geef je op!

Aanmelden cursus bijengezondheid