Cursus bijengezondheid

Doel van de cursus:

Als imker heb je te maken met verschillende bedreigingen voor de bijenvolken. Daarom is het van groot belang dat je vroegtijdig, adequaat reageert op mogelijke besmettingen en aandoeningen van de bijenvolken. Het gaat om een praktische insteek: observatie en beoordelingen van de afwijkingen en een juiste  handelswijze in het bestrijden van de problemen. Natuurlijk zullen onderzoeksresultaten betrokken worden in de cursus om zodoende kennis en inzicht te koppelen aan ervaring en deskundigheid in het bestrijden van ziekten en plagen waar bijenvolken en dus ook de imkers, mee te maken kunnen krijgen. De onderwijscommissie van de samenwerkende imkersbonden ANI en ABTB willen deze kennis en inzichten onder leiding van  Dick van Houwelingen en Eric Blankert met je delen om op die manier de genoemde kennisoverdracht inhoud te geven.

Duur en kosten van de cursus:

De cursus wordt in Otterlo gegeven in de maanden februari/maart, op de woensdagavonden, totaal in 6 theorielessen voor de prijs van € 75,-.De cursus zal doorgaan als er 12- 15 imkers definitief ingeschreven zijn.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

  • Ziekteverwekkers en de afweermechanismen van de bij. 
  • Overzicht van de ziekten van het bijenbroed en van de volwassen bij en de behandeling  hiervan. 
  • Hoe om te gaan met Amerikaans- en Europees vuilbroed. 
  • Nieuwste inzichten in de Varroamijtbestrijding met o.a geïntegreerde behandeling en de rotatiemethode. 
  • Bestrijdingsmiddelen in was en honing; het vervaardigen van  schone(re)  was. 
  • Hygiënisch imkeren en aandacht voor o.a. Nosema. 
  • Praktisch omgaan met de microscoop en uitvoeren van een Nosema-onderzoek. 
  • Vergiftigingen en spuitschade.Nieuwe bedreigingen en wintersterfte. 
  • Lezing over gewasbeschermingsmiddelen door een gastspreker.  

Geintersseerd? Geef je op!

Aanmelden cursus bijengezondheid