Cursus bestuivingsimkerCursus bestuivingsimker

Doestelling van de cursus

Deze cursus richt zich met name op imkers die hun kennis willen verdiepen op het gebied van de bestuiving van land en tuinbouwgewassen. Maar ook voor belangstellenden die hierover hun kennis willen vergroten.

Cursusperiode en duur:

36 lesuren theorie
 8 praktijklessen
Theorielessen van 2 x 50 minuten.

Leerplan bestuivingscursus:

 • Bloembiologie : begrip bestuiving, bevruchting, windbestuiving, zelfbestuiving,kruisbestuiving.
 • Insectenbestuiving: functioneren van honingbijen, hommels, solitaire bijen, andere insecten en hulpmiddelen.
 • Gebruik van bijenvolken voor bestuivingsdoeleinden door het jaar,  inzicht in gedrag bijenvolk.
 • Bestuiving groot fruit: abrikoos, perzik, pruim, morel, appel en peer.
 • Bestuiving klein fruit; kruisbes, witte, rode, zwarte, blauwe bes, framboos, braam, kiwi.
 • Klimaatbeheersing, voeding en biotopen voor verschillende gewassen  in kassen en tunnels.
 • Bestuiving groenteteeltgewassen; augurk, meloen, patisson, courgette, tomaat, paprika, kalebas, pronkboon, tuinboon,vollegronds en teelten onder glas.
 • Bestuiving zaadteeltgewassen; teelt van groentezaden en bloemenzaden .
 • Akkerbouwgewassen;  Bestuiving van gewassen voor de teelt van zaden (vermeerdering).  Bestuiving van gewassen voor de teelt van zaden (grondstof).
 • Bestuiving sierteeltgewassen; besheesters, hulst, callicarpa, solanumcaps.etc.
 • Gewasbescherming; middel, etikettering, maatregelen ter voorkomen van spuitschade aan bijen.
 • Bestuivingsregelingen.
 • Bijenziektebestrijding en hygiëne.
 • Economie voor bijenhouders.
 • Gebruik van bijen bij glasteelten en plastic kassen en tunnels. Problemen en knelpunten.
 • Voerakkers voor bijen . Verzorging bijen tijdens teelt en thuisstand.
 • Ongewenst bijenbezoek , afscherming van kassen (orchideeën).  Vervuiling kassen.
 • Eindles, c.q. examen . Diploma + certificaat 5 jaar geldig. Verlenging door Bijscholing na 5e jaar

Excursies:

Bedrijfsbezoeken , lessen van 2 x 50 minuten.
Gebruik van bijenvolken voor bestuivingsdoeleinden  bij diverse teeltomstandigheden in de praktijk .

Les no. Bedrijfstype

 • Fruitteeltbedrijf.
 • Glasteeltbedrijf. 
 • Zaadteeltbedrijf – Bloemen – en groenteteelt / klein fruit / fruit. 
 • Bestuivingsimker. 

Toelatingseisen:

Wanneer u in het bezit bent van een imkersdiploma en wanneer u minimaal 4 jaar bijen houdt kunt u deelnemen aan deze cursus.

Intersse?

Aanmelden cursus bestuivingsimker