Basiscursus bijenhoudenCursus bijenhouden

Doel van de cursus:

In deze cursus leer je de basis om zelfstandig een bijenvolk te verzorgen.

Inhoud van de cursus:

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkdeel.

In het theoriegedeelte komen aan de orde:

 • De honingbij, de ontwikkeling en het gedrag van de bij en het bijenvolk
 • De natuurlijke jaarcyclus van het bijenvolk
 • Zwermregulering
 • Preventieve en curatieve gezondheidszorg
 • Bijenproducten
 • De imker en de omgeving

 In het praktijkdeelkomen aan de orde:

 • Gebruik van materialen
 • Controle van het bijenvolk
 • Controle en het nemen van maatregelen rond het zwermen
 • Het maken van een kunstzwerm
 • Scheppen van een zwerm
 • Oogsten en verwerken van honing
 • Hygiëne en ziektebestrijding
 • Verenigen van volken

Eindtermen basiscursus bijenhouden:

Wat iemand die de cursus heeft afgerond, weet, kan en kan uitvoeren staat in de eindtermen van de basiscursus; deze eindtermen vind je HIER

Duur en opzet van de cursus 

De lessen zijn op de praktijk georiënteerd.  De cursus bestaat uit circa 20 bijeenkomsten.