Bijen Symposium

Woensdag 6 juni

Bijensymposium 3.0
Venray & Horst aan de Maas

6 juni 12.00 - 17.30 uur
The B  & Toverland

Samen voor bijen
Biodiversiteit in uw omgeving: het is tijd voor actie!
Bijen graadmeter voor biodiversiteit
Het aantal bijen in Nederland neemt in snel tempo af. Door de intensieve grootschalige landbouw, verstedelijking en het te strakke beheer van ons groen, is er een gebrek aan voedsel en nestelgelegenheid voor bijen. Deze slechte ontwikkeling moeten we snel stoppen. Bijen hebben een grote natuurwaarde: ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit én zijn samen met andere insecten verantwoordelijk voor maar liefst tachtig procent van de bestuiving van onze eetbare gewassen.

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om in actie te komen. Er zijn al vele mooie initiatieven om de leefwereld van de bij te verbeteren, maar we zijn er nog niet. De bij heeft onze aandacht nodig. U draagt toch ook uw steentje bij?

Bijensymposium: doe inspiratie op
Beleef op woensdag 6 juni tijdens het bijensymposium wat u kunt doen! Het symposium staat volledig in het teken van de bij en biodiversiteit: hoe gaan andere organisaties te werk en hoe kan uw organisatie bijvriendelijk(er) worden? Het zal u verrassen hoe eenvoudig u zelf actie kunt ondernemen. Laat u inspireren om zelf actie te ondernemen. Elke actie, klein of groot, is waardevol en nodig. Vele acties maken samen dé verandering die nodig is om de biodiversiteit te verbeteren.

Een dag in het teken van de bij. Een dag waarop we samen weer een stap in de goede richting gaan zetten. Een stap waar u een belangrijk onderdeel van uitmaakt. U bent van harte welkom op ons bijensymposium!

U kunt zich aanmelden voor het bijensymposium via de website van Citaverde. Het volledige programma volgt.
Meld u aan! (https://www.citaverde.nl/bijensymposium-30-aanmelden/)


Verder op de agenda...
Juni 2018
zondag 10 juni
Juli 2018
zaterdag 14 juli
Augustus 2018
Oktober 2018
zaterdag 13 oktober